Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019- II termin

W 2019 roku MNiSW przewiduje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w dodatkowym terminie. 

Wniosek o przyznanie stypendium należy utworzyć w systemie OSF, który zostanie uruchomiony w dniu 1 grudnia 2019r., a następnie przesłać w formacie PDF na adres e-mail: stypendia.wmn@pw.edu.pl oraz złożyć w wersji papierowej (wraz z podpisem kandydata do stypendium i parafką Kierownika jednostki organizacyjnej) do Zespołu ds. Nauki  do dnia 16 grudnia 2019 roku.