Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma

Zgłoszenia kandydatów

  • do Zespołu ds. Nauki -do 14 listopada 2018 r.
  • do MNiSW -do 16 listopada 2018 r.